Giá vàng PNJ lúc: 8:54 ngày: 28/12/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:54 ngày: 28/12/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,008,000 VNĐ 3,043,000 VNĐ
SJC 3,275,000 VNĐ 3,305,000 VNĐ
Vàng 24K 2,953,000 VNĐ 3,038,000 VNĐ
Vàng 18K 2,160,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ
Vàng 14K 1,658,000 VNĐ 1,798,000 VNĐ