Giá vàng PNJ lúc: 15:10 ngày: 16/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:10 ngày: 16/10/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,197,000 VNĐ 3,237,000 VNĐ
SJC 3,389,000 VNĐ 3,412,000 VNĐ
Vàng 24K 3,156,000 VNĐ 3,236,000 VNĐ
Vàng 18K 2,302,000 VNĐ 2,442,000 VNĐ
Vàng 14K 1,768,000 VNĐ 1,908,000 VNĐ