Giá vàng PNJ lúc: 14:32 ngày: 12/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:32 ngày: 12/10/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,181,000 VNĐ 3,121,000 VNĐ
SJC 3,381,000 VNĐ 3,404,000 VNĐ
Vàng 24K 3,112,000 VNĐ 3,192,000 VNĐ
Vàng 18K 2,269,000 VNĐ 2,409,000 VNĐ
Vàng 14K 1,742,000 VNĐ 1,882,000 VNĐ