Giá vàng PNJ lúc: 14:32 ngày: 12/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:32 ngày: 12/10/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,181,000 VNĐ3,121,000 VNĐ
SJC3,381,000 VNĐ3,404,000 VNĐ
Vàng 24K3,112,000 VNĐ3,192,000 VNĐ
Vàng 18K2,269,000 VNĐ2,409,000 VNĐ
Vàng 14K1,742,000 VNĐ1,882,000 VNĐ