Giá vàng PNJ lúc: 11:31 ngày: 09/08/2016

Nguồn PNJ lúc: 11:31 ngày: 09/08/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,600,000 VNĐ 3,640,000 VNĐ
SJC 3,639,000 VNĐ 3,659,000 VNĐ
Vàng 24K 3,555,000 VNĐ 3,635,000 VNĐ
Vàng 18K 2,601,000 VNĐ 2,741,000 VNĐ
Vàng 14K 2,002,000 VNĐ 2,142,000 VNĐ