Giá vàng PNJ lúc: 15:52 ngày: 26/02/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:52 ngày: 26/02/2016
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,312,000 VNĐ3,352,000 VNĐ
SJC3,335,000 VNĐ3,362,000 VNĐ
Vàng 24K3,262,000 VNĐ3,347,000 VNĐ
Vàng 18K2,390,000 VNĐ2,530,000 VNĐ
Vàng 14K1,837,000 VNĐ1,977,000 VNĐ