Giá vàng PNJ lúc: 15:52 ngày: 26/02/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:52 ngày: 26/02/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,312,000 VNĐ 3,352,000 VNĐ
SJC 3,335,000 VNĐ 3,362,000 VNĐ
Vàng 24K 3,262,000 VNĐ 3,347,000 VNĐ
Vàng 18K 2,390,000 VNĐ 2,530,000 VNĐ
Vàng 14K 1,837,000 VNĐ 1,977,000 VNĐ