Giá vàng PNJ lúc: 13:35 ngày: 04/08/2016

Nguồn PNJ lúc: 13:35 ngày: 04/08/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,625,000 VNĐ 3,665,000 VNĐ
SJC 3,661,000 VNĐ 3,686,000 VNĐ
Vàng 24K 3,583,000 VNĐ 3,663,000 VNĐ
Vàng 18K 2,622,000 VNĐ 2,762,000 VNĐ
Vàng 14K 2,018,000 VNĐ 2,158,000 VNĐ