Giá vàng PNJ lúc: 14:21 ngày: 02/11/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:21 ngày: 02/11/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,122,000 VNĐ 3,157,000 VNĐ
SJC 3,357,000 VNĐ 3,379,000 VNĐ
Vàng 24K 3,090,000 VNĐ 3,155,000 VNĐ
Vàng 18K 2,241,000 VNĐ 2,381,000 VNĐ
Vàng 14K 1,721,000 VNĐ 1,861,000 VNĐ