Giá vàng PNJ lúc: 10:30 ngày: 17/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 10:30 ngày: 17/03/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,330,000 VNĐ 3,375,000 VNĐ
SJC 3,356,000 VNĐ 3,381,000 VNĐ
Vàng 24K 3,285,000 VNĐ 3,370,000 VNĐ
Vàng 18K 2,403,000 VNĐ 2,543,000 VNĐ
Vàng 14K 1,847,000 VNĐ 1,987,000 VNĐ