Giá vàng PNJ lúc: 15:24 ngày: 19/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:24 ngày: 19/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,357,000 VNĐ 3,397,000 VNĐ
SJC 3,375,000 VNĐ 3,398,000 VNĐ
Vàng 24K 3,316,000 VNĐ 3,396,000 VNĐ
Vàng 18K 2,422,000 VNĐ 2,562,000 VNĐ
Vàng 14K 1,862,000 VNĐ 2,002,000 VNĐ