Giá vàng PNJ lúc: 14:44 ngày: 18/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 14:44 ngày: 18/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,375,000 VNĐ 3,415,000 VNĐ
SJC 3,392,000 VNĐ 3,416,000 VNĐ
Vàng 24K 3,334,000 VNĐ 3,414,000 VNĐ
Vàng 18K 2,436,000 VNĐ 2,576,000 VNĐ
Vàng 14K 1,872,000 VNĐ 2,012,000 VNĐ