Giá vàng PNJ lúc: 9:58 ngày: 07/12/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:58 ngày: 07/12/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,019,000 VNĐ 3,054,000 VNĐ
SJC 3,299,000 VNĐ 3,324,000 VNĐ
Vàng 24K 2,966,000 VNĐ 3,051,000 VNĐ
Vàng 18K 2,163,000 VNĐ 2,303,000 VNĐ
Vàng 14K 1,660,000 VNĐ 1,800,000 VNĐ