Giá vàng PNJ lúc: 8:46 ngày: 12/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:46 ngày: 12/06/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,188,000 VNĐ3,223,000 VNĐ
SJC3,468,000 VNĐ3,474,000 VNĐ
Vàng 24K3,123,000 VNĐ3,203,000 VNĐ
Vàng 18K2,277,000 VNĐ2,417,000 VNĐ
Vàng 14K1,749,000 VNĐ1,889,000 VNĐ