Giá vàng PNJ lúc: 15:36 ngày: 12/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:36 ngày: 12/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,190,000 đ/chỉ 3,225,000 đ/chỉ
SJC 3,467,000 đ/chỉ 3,473,000 đ/chỉ
Vàng 24K 3,123,000 đ/chỉ 3,203,000 đ/chỉ
Vàng 18K 2,277,000 đ/chỉ 2,417,000 đ/chỉ
Vàng 14K 1,749,000 đ/chỉ 1,889,000 đ/chỉ