Giá vàng PNJ lúc: 8:45 ngày: 21/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:45 ngày: 21/10/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,194,000 VNĐ 3,234,000 VNĐ
SJC 3,376,000 VNĐ 3,398,000 VNĐ
Vàng 24K 3,144,000 VNĐ 3,224,000 VNĐ
Vàng 18K 2,293,000 VNĐ 2,433,000 VNĐ
Vàng 14K 1,761,000 VNĐ 1,901,000 VNĐ