Giá vàng PNJ lúc: 13:34 ngày: 06/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:34 ngày: 06/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 31,990 VNĐ 32,390 VNĐ
SJC 34,980 VNĐ 35,050 VNĐ
Vàng 24K 31,370 VNĐ 32,170 VNĐ
Vàng 18K 22,290 VNĐ 23,690 VNĐ
Vàng 14K 17,110 VNĐ 18,510 VNĐ