Giá vàng PNJ lúc: 14:15 ngày: 04/12/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:15 ngày: 04/12/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 2,972,000 VNĐ 3,007,000 VNĐ
SJC 3,278,000 VNĐ 3,302,000 VNĐ
Vàng 24K 2,919,000 VNĐ 3,004,000 VNĐ
Vàng 18K 2,128,000 VNĐ 2,268,000 VNĐ
Vàng 14K 1,632,000 VNĐ 1,772,000 VNĐ