Giá vàng PNJ lúc: 10:09 ngày: 18/12/2015

Nguồn PNJ lúc: 10:09 ngày: 18/12/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 2,979,000 VNĐ 3,014,000 VNĐ
SJC 3,271,000 VNĐ 3,299,000 VNĐ
Vàng 24K 2,925,000 VNĐ 3,010,000 VNĐ
Vàng 18K 2,133,000 VNĐ 2,273,000 VNĐ
Vàng 14K 1,636,000 VNĐ 1,776,000 VNĐ