Giá vàng PNJ lúc: 9:20 ngày: 13/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:20 ngày: 13/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,070,000 VNĐ 3,110,000 VNĐ
SJC 3,410,000 VNĐ 3,480,000 VNĐ
Vàng 24K 3,020,000 VNĐ 3,105,000 VNĐ
Vàng 18K 2,204,000 VNĐ 2,344,000 VNĐ
Vàng 14K 1,691,000 VNĐ 1,831,000 VNĐ