Giá vàng PNJ lúc: 14:40 ngày: 03/12/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:40 ngày: 03/12/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 2,951,000 VNĐ 2,986,000 VNĐ
SJC 3,272,000 VNĐ 3,296,000 VNĐ
Vàng 24K 2,902,000 VNĐ 2,982,000 VNĐ
Vàng 18K 2,112,000 VNĐ 2,252,000 VNĐ
Vàng 14K 1,620,000 VNĐ 1,760,000 VNĐ