Giá vàng PNJ lúc: 14:30 ngày: 22/06/2016

Nguồn PNJ lúc: 14:30 ngày: 22/06/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,360,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ
SJC 3,380,000 VNĐ 3,401,000 VNĐ
Vàng 24K 3,319,000 VNĐ 3,399,000 VNĐ
Vàng 18K 2,421,000 VNĐ 2,561,000 VNĐ
Vàng 14K 1,861,000 VNĐ 2,001,000 VNĐ