Giá vàng PNJ lúc: 14:46 ngày: 09/11/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:46 ngày: 09/11/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,043,000 VNĐ 3,078,000 VNĐ
SJC 3,322,000 VNĐ 3,344,000 VNĐ
Vàng 24K 3,017,000 VNĐ 3,082,000 VNĐ
Vàng 18K 2,187,000 VNĐ 2,327,000 VNĐ
Vàng 14K 1,678,000 VNĐ 1,818,000 VNĐ