Giá vàng PNJ lúc: 14:09 ngày: 18/02/2016

Nguồn PNJ lúc: 14:09 ngày: 18/02/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,255,000 VNĐ 3,295,000 VNĐ
SJC 3,315,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ
Vàng 24K 3,205,000 VNĐ 3,290,000 VNĐ
Vàng 18K 2,343,000 VNĐ 2,483,000 VNĐ
Vàng 14K 1,800,000 VNĐ 1,940,000 VNĐ