Giá vàng PNJ lúc: 15:42 ngày: 05/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:42 ngày: 05/04/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,281,000 VNĐ 3,321,000 VNĐ
SJC 3,309,000 VNĐ 3,334,000 VNĐ
Vàng 24K 3,233,000 VNĐ 3,318,000 VNĐ
Vàng 18K 2,364,000 VNĐ 2,504,000 VNĐ
Vàng 14K 1,816,000 VNĐ 1,956,000 VNĐ