Giá vàng PNJ lúc: 15:42 ngày: 05/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:42 ngày: 05/04/2016
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,281,000 VNĐ3,321,000 VNĐ
SJC3,309,000 VNĐ3,334,000 VNĐ
Vàng 24K3,233,000 VNĐ3,318,000 VNĐ
Vàng 18K2,364,000 VNĐ2,504,000 VNĐ
Vàng 14K1,816,000 VNĐ1,956,000 VNĐ