Giá vàng PNJ lúc: 9:28 ngày: 02/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:28 ngày: 02/03/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,308,000 VNĐ 3,348,000 VNĐ
SJC 3,332,000 VNĐ 3,358,000 VNĐ
Vàng 24K 3,263,000 VNĐ 3,343,000 VNĐ
Vàng 18K 2,382,000 VNĐ 2,522,000 VNĐ
Vàng 14K 1,831,000 VNĐ 1,971,000 VNĐ