Giá vàng PNJ lúc: 15:13 ngày: 22/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:13 ngày: 22/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,201,000 VNĐ 3,236,000 VNĐ
SJC 3,463,000 VNĐ 3,469,000 VNĐ
Vàng 24K 3,140,000 VNĐ 3,220,000 VNĐ
Vàng 18K 2,290,000 VNĐ 2,430,000 VNĐ
Vàng 14K 1,759,000 VNĐ 1,899,000 VNĐ