Giá vàng PNJ lúc: 14:09 ngày: 23/02/2016

Nguồn PNJ lúc: 14:09 ngày: 23/02/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,280,000 VNĐ 3,320,000 VNĐ
SJC 3,325,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ
Vàng 24K 3,230,000 VNĐ 3,315,000 VNĐ
Vàng 18K 2,361,000 VNĐ 2,501,000 VNĐ
Vàng 14K 1,814,000 VNĐ 1,954,000 VNĐ