Giá vàng PNJ lúc: 13:30 ngày: 14/07/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:30 ngày: 14/07/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,126,000 VNĐ 3,161,000 VNĐ
SJC 3,390,000 VNĐ 3,397,000 VNĐ
Vàng 24K 3,064,000 VNĐ 3,144,000 VNĐ
Vàng 18K 2,233,000 VNĐ 2,373,000 VNĐ
Vàng 14K 1,714,000 VNĐ 1,854,000 VNĐ