Giá vàng PNJ lúc: 14:16 ngày: 09/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 14:16 ngày: 09/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,369,000 VNĐ 3,409,000 VNĐ
SJC 3,390,000 VNĐ 3,410,000 VNĐ
Vàng 24K 3,328,000 VNĐ 3,408,000 VNĐ
Vàng 18K 2,431,000 VNĐ 2,571,000 VNĐ
Vàng 14K 1,869,000 VNĐ 2,009,000 VNĐ