Giá vàng PNJ lúc: 16:47 ngày: 18/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 16:47 ngày: 18/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,204,000 VNĐ 3,239,000 VNĐ
SJC 3,468,000 VNĐ 3,474,000 VNĐ
Vàng 24K 3,132,000 VNĐ 3,212,000 VNĐ
Vàng 18K 2,277,000 VNĐ 2,417,000 VNĐ
Vàng 14K 1,749,000 VNĐ 1,889,000 VNĐ