Giá vàng PNJ lúc: 14:04 ngày: 05/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:04 ngày: 05/10/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,130,000 VNĐ 3,170,000 VNĐ
SJC 3,371,000 VNĐ 3,393,000 VNĐ
Vàng 24K 3,082,000 VNĐ 3,162,000 VNĐ
Vàng 18K 2,247,000 VNĐ 2,387,000 VNĐ
Vàng 14K 1,725,000 VNĐ 1,865,000 VNĐ