Giá vàng PNJ lúc: 13:31 ngày: 04/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:31 ngày: 04/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 31,850 VNĐ 32,250 VNĐ
SJC 35,010 VNĐ 35,080 VNĐ
Vàng 24K 31,210 VNĐ 32,010 VNĐ
Vàng 18K 22,290 VNĐ 23,690 VNĐ
Vàng 14K 17,110 VNĐ 18,510 VNĐ