Giá vàng PNJ lúc: 11:11 ngày: 26/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 11:11 ngày: 26/04/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,291,000 VNĐ 3,331,000 VNĐ
SJC 3,308,000 VNĐ 3,333,000 VNĐ
Vàng 24K 3,245,000 VNĐ 3,330,000 VNĐ
Vàng 18K 2,373,000 VNĐ 2,513,000 VNĐ
Vàng 14K 1,823,000 VNĐ 1,963,000 VNĐ