Giá vàng PNJ lúc: 15:05 ngày: 24/09/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:05 ngày: 24/09/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,134,000 VNĐ 3,174,000 VNĐ
SJC 3,390,000 VNĐ 3,411,000 VNĐ
Vàng 24K 3,084,000 VNĐ 3,164,000 VNĐ
Vàng 18K 2,248,000 VNĐ 2,388,000 VNĐ
Vàng 14K 1,726,000 VNĐ 1,866,000 VNĐ