Giá vàng PNJ lúc: 14:27 ngày: 08/12/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:27 ngày: 08/12/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,008,000 VNĐ 3,043,000 VNĐ
SJC 3,294,000 VNĐ 3,319,000 VNĐ
Vàng 24K 2,943,000 VNĐ 3,038,000 VNĐ
Vàng 18K 2,154,000 VNĐ 2,294,000 VNĐ
Vàng 14K 1,652,000 VNĐ 1,792,000 VNĐ