Giá vàng PNJ lúc: 10:30 ngày: 04/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 10:30 ngày: 04/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,362,000 VNĐ 3,402,000 VNĐ
SJC 3,383,000 VNĐ 3,403,000 VNĐ
Vàng 24K 3,321,000 VNĐ 3,401,000 VNĐ
Vàng 18K 2,426,000 VNĐ 2,566,000 VNĐ
Vàng 14K 1,865,000 VNĐ 2,005,000 VNĐ