Giá vàng PNJ lúc: 9:17 ngày: 27/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:17 ngày: 27/10/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,171,000 VNĐ 3,206,000 VNĐ
SJC 3,372,000 VNĐ 3,394,000 VNĐ
Vàng 24K 3,133,000 VNĐ 3,203,000 VNĐ
Vàng 18K 2,277,000 VNĐ 2,417,000 VNĐ
Vàng 14K 1,749,000 VNĐ 1,889,000 VNĐ