Giá vàng PNJ lúc: 13:22 ngày: 20/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:22 ngày: 20/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,238,000 VNĐ 3,273,000 VNĐ
SJC 3,495,000 VNĐ 3,501,000 VNĐ
Vàng 24K 3,182,000 VNĐ 3,262,000 VNĐ
Vàng 18K 2,322,000 VNĐ 2,462,000 VNĐ
Vàng 14K 1,783,000 VNĐ 1,923,000 VNĐ