Giá vàng PNJ lúc: 13:30 ngày: 15/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:30 ngày: 15/10/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,212,000 VNĐ 3,252,000 VNĐ
SJC 3,394,000 VNĐ 3,417,000 VNĐ
Vàng 24K 3,164,000 VNĐ 3,244,000 VNĐ
Vàng 18K 2,308,000 VNĐ 2,448,000 VNĐ
Vàng 14K 1,773,000 VNĐ 1,913,000 VNĐ