Giá vàng PNJ lúc: 15:55 ngày: 07/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:55 ngày: 07/05/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB31,900 VNĐ32,300 VNĐ
SJC34,970 VNĐ35,030 VNĐ
Vàng 24K31,370 VNĐ32,170 VNĐ
Vàng 18K22,290 VNĐ23,690 VNĐ
Vàng 14K17,110 VNĐ18,510 VNĐ