Giá vàng PNJ lúc: 15:55 ngày: 07/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:55 ngày: 07/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 31,900 VNĐ 32,300 VNĐ
SJC 34,970 VNĐ 35,030 VNĐ
Vàng 24K 31,370 VNĐ 32,170 VNĐ
Vàng 18K 22,290 VNĐ 23,690 VNĐ
Vàng 14K 17,110 VNĐ 18,510 VNĐ