Giá vàng PNJ lúc: 14:48 ngày: 07/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:48 ngày: 07/10/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,145,000 VNĐ 3,185,000 VNĐ
SJC 3,373,000 VNĐ 3,395,000 VNĐ
Vàng 24K 3,094,000 VNĐ 3,174,000 VNĐ
Vàng 18K 2,256,000 VNĐ 2,396,000 VNĐ
Vàng 14K 1,732,000 VNĐ 1,872,000 VNĐ