Giá vàng PNJ lúc: 9:07 ngày: 29/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:07 ngày: 29/04/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,349,000 VNĐ 3,389,000 VNĐ
SJC 3,369,000 VNĐ 3,390,000 VNĐ
Vàng 24K 3,303,000 VNĐ 3,388,000 VNĐ
Vàng 18K 2,416,000 VNĐ 2,556,000 VNĐ
Vàng 14K 1,857,000 VNĐ 1,997,000 VNĐ