Giá vàng PNJ lúc: 15:54 ngày: 27/01/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:54 ngày: 27/01/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,068,000 VNĐ 3,108,000 VNĐ
SJC 3,268,000 VNĐ 3,295,000 VNĐ
Vàng 24K 3,022,000 VNĐ 3,107,000 VNĐ
Vàng 18K 2,205,000 VNĐ 2,345,000 VNĐ
Vàng 14K 1,693,000 VNĐ 1,833,000 VNĐ