Giá vàng PNJ lúc: 8:20 ngày: 16/09/2016

Nguồn PNJ lúc: 8:20 ngày: 16/09/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,568,000 VNĐ 3,608,000 VNĐ
SJC 3,601,000 VNĐ 3,621,000 VNĐ
Vàng 24K 3,525,000 VNĐ 3,605,000 VNĐ
Vàng 18K 2,579,000 VNĐ 2,719,000 VNĐ
Vàng 14K 1,984,000 VNĐ 2,124,000 VNĐ