Giá vàng PNJ lúc: 9:44 ngày: 15/08/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:44 ngày: 15/08/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3600000 3640000
SJC 3645000 3667000
Vàng 24K 3558000 3638000
Vàng 18K 2604000 2744000
Vàng 14K 2003000 2143000