Giá vàng PNJ lúc: 8:20 ngày: 03/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:20 ngày: 03/10/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,131,000 VNĐ3,171,000 VNĐ
SJC3,370,000 VNĐ3,395,000 VNĐ
Vàng 24K3,081,000 VNĐ3,161,000 VNĐ
Vàng 18K2,220,000 VNĐ2,360,000 VNĐ
Vàng 14K1,704,000 VNĐ1,844,000 VNĐ