Giá vàng PNJ lúc: 8:20 ngày: 03/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:20 ngày: 03/10/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,131,000 VNĐ 3,171,000 VNĐ
SJC 3,370,000 VNĐ 3,395,000 VNĐ
Vàng 24K 3,081,000 VNĐ 3,161,000 VNĐ
Vàng 18K 2,220,000 VNĐ 2,360,000 VNĐ
Vàng 14K 1,704,000 VNĐ 1,844,000 VNĐ