Giá vàng PNJ lúc: 15:52 ngày: 05/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:52 ngày: 05/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,354,000 VNĐ 3,394,000 VNĐ
SJC 3,374,000 VNĐ 3,395,000 VNĐ
Vàng 24K 3,313,000 VNĐ 3,393,000 VNĐ
Vàng 18K 2,420,000 VNĐ 2,560,000 VNĐ
Vàng 14K 1,860,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ