Giá vàng PNJ lúc: 15:10 ngày: 04/09/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:10 ngày: 04/09/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,131,000 VNĐ 3,171,000 VNĐ
SJC 3,386,000 VNĐ 3,418,000 VNĐ
Vàng 24K 3,081,000 VNĐ 3,161,000 VNĐ
Vàng 18K 2,246,000 VNĐ 2,386,000 VNĐ
Vàng 14K 1,724,000 VNĐ 1,864,000 VNĐ