Giá vàng PNJ lúc: 13:24 ngày: 26/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 13:24 ngày: 26/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,308,000 VNĐ 3,348,000 VNĐ
SJC 3,327,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ
Vàng 24K 3,266,000 VNĐ 3,346,000 VNĐ
Vàng 18K 2,385,000 VNĐ 2,525,000 VNĐ
Vàng 14K 1,832,000 VNĐ 1,972,000 VNĐ