Giá vàng PNJ lúc: 14:22 ngày: 24/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 14:22 ngày: 24/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,332,000 VNĐ 3,372,000 VNĐ
SJC 3,351,000 VNĐ 3,373,000 VNĐ
Vàng 24K 3,291,000 VNĐ 3,371,000 VNĐ
Vàng 18K 2,403,000 VNĐ 2,543,000 VNĐ
Vàng 14K 1,847,000 VNĐ 1,987,000 VNĐ