Giá vàng PNJ lúc: 14:58 ngày: 12/10/2016

Nguồn PNJ lúc: 14:58 ngày: 12/10/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,440,000 VNĐ 3,480,000 VNĐ
SJC 3,539,000 VNĐ 3,561,000 VNĐ
Vàng 24K 3,398,000 VNĐ 3,478,000 VNĐ
Vàng 18K 2,484,000 VNĐ 2,624,000 VNĐ
Vàng 14K 1,910,000 VNĐ 2,050,000 VNĐ